Your Fertility @ Home

App voor vruchtbaarheidsonderzoek

Een initiatief van Centrum Voortplantingsgeneeskunde, Jeroen Bosch Ziekenhuis

Een smartphone app voor patiënten met een uitblijvende zwangerschap

jbz-logo

Een wetenschappelijk onderzoek naar de eerste ervaringen van patiënten met een nieuwe smartphone app voor vruchtbaarheidsproblemen

Klinische pilot studie naar een smartphone app voor fertiliteitspatiënten

Over het onderzoek

phone

Het centrum Voortplantingsgeneeskunde van het Jeroen Bosch ziekenhuis heeft dit onderzoek opgezet. Tijdens dit onderzoek maken jullie, als koppel, gebruik van een smartphone app. In deze app staan twee vragenlijsten, die jij en je partner invullen. De app zal advies geven over welke onderzoeken in jullie geval zinvol zijn. Dit onderzoek kan via de huisarts worden aangevraagd. Na deze onderzoeken, geeft de app een advies over het vervolg. Jij en je huisarts besluiten samen of jullie het advies willen volgen, of toch een andere keuze maken. Na dit eind advies is het gebruik van de app klaar, en vragen we je nog een evaluatie formulier in te vullen over je ervaring. Met het meedoen van deze studie loop je geen vertraging op in jullie kinderwens traject

Hoe verloopt de aanmelding?

Volg dan onderstaand stappenplan

1

Lees de informatie

Op deze website vind je de informatie en de toestemmingsverklaring om deel te kunnen nemen

2

Aanmelden via website

Teken beide het toestemmingsformulier en stuur dit door te mailen naar fertiliteitsapp@jbz.nl

3

Contact met onderzoekers

De onderzoekers checken of je mag deelnemen en sturen je een inlogcode via je e-mail 

4

Starten met de app

Je downloadt de app en logt in met je eigen code. Hierna kan je de app gebruiken!

Informatie over het onderzoek

Wat is er anders dan bij gewone zorg?

Er is bij dit onderzoek niet zoveel anders dan bij gewone zorg. De app geeft dezelfde adviezen als een huisarts normaal gesproken hoort te doen volgens Nederlandse afspraken. In een eerder onderzoek, is al gebleken dat de app goed genoeg werkt om advies te mogen geven.

Onderzoeken

Na het invullen van de app kan het zijn dat je extra onderzoeken moet laten uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een spermaonderzoek bij de man en soms bloedonderzoek bij de vrouw. Dit hangt af van je persoonlijke situatie.

Wat vragen we van jou?

Om in de toekomst de app te verbeteren willen we je vragen om, na gebruik van de app, het evaluatieformulier zo goed mogelijk in te vullen 

Hoe werkt de app?

Onze is app is ontwikkeld met behulp van de patient journey app

Heb je interesse om deel te nemen?

1

Download & vul het formulier in

Download hier de toestemmingsverklaring en onderteken deze

Download toestemmingsverklaring
2

Email formulier

Mail het ingevulde formulier naar fertiliteitsapp@jbz.nl, de onderzoekers zullen vervolgens contact met U opnemen

Contact informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op door een mail te sturen naar: fertiliteitsapp@jbz.nl